"Здравен бюлетин" - месец Октомври 2020г.-месец Май 2021 г.

Седмица: 28.09 - 04.10 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ  
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 05.10 - 11.10 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 12.10 - 18.10 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ  
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 19.10 - 25.10 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 26.10 - 01.11 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 2.11 - 08.11 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 09.11 - 15.11 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 16.11 - 22.11 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 23.11 - 29.11 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 04.01 - 10.01 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 11.01 - 17.01 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.

Седмица: 18.01 - 24.01 

Спазване на противоепидемични мерки и Проверка "Сутришен филтър": ЕФЕКТИВНИ 
ПРЕПОРЪКИ: Продължаване на работата по спазване на изискванията приложени от пандемична обстановна.
​Заключение: Спазени всички хигиенни изисквания.