Изграждане план и дейности за иновационни политики

Изграждане план и дейности за иновационни политики

"Горска детска градина",  е образователен подход, заложен в програма "Датски горски училища", който носи произхода си от Скандинавските страни. Както името подсказва, главният елемент е ежедневната детска игра на открито. Основният принцип е, че то е насочено към децата, а възрастният насърчава и улеснява ученето и тяхното развитието чрез проучване и преживелищни игри сред природата и с природни материали. Има изследвания, които доказват положителното въздействие на Горските училища върху здравето, развитието и ученето на децата. Този подход е признат в страни като Великобритания, Германия, Австралия и Канада.

Целта е:

+ да даде стабилна теоретична основа за природата и да изгради екологично образование;

+ да предложи практически занимания и дейности на открито;

+ да даде възможност на участниците да разберат "защо?"-то и "как?" на детското учене и развитие;

+ да създаде среда за групова работа и справяне с проблемни ситуации;

+ да вдъхнови участниците и им даде възможност да развият и обогатят своята работа. Основните принципи на метода на Горски училища, са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз", самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец" за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания.

Методът се основава главно върху развиването на усещанията на децата в природата. Чрез привлекателни материали за свободните и индивидуални дейности, детето укрепва своето зараждащо се „Аз".

Заниманията се извършват в организирана среда, като се обръща специално внимание на всяко едно дете.

Заниманията в тази средата моделират социални умения. Емоционалното израстване и физическа координация спомагат за сензорните възприятия, за езиковото развитие, математическите изследвания и творческо изразяване на децата, чрез природата, като се прилага принцип на усещане за баланс и равновесие между индивида и заобикалящия ни свят.
Всяка част от метода е много внимателно съставена и учи само по една стъпка: от просто към сложно и от конкретно към абстрактно.

Цикъл от дейности

Децата обичат да повтаря едни и същи действия по много причини, някой път креативни, друг път не. Този процес се проследява внимателно от учителя.

 Дейности от ежедневния живот

Това е един от разделите на работа, който препредава примери от ежедневния живот. Учи децата на самообслужване и самоконтрол, развива фината моторика, контрола на ръката, но и подготвя детето за следващите етапи на обучение.

Наука
Малките деца са естествени учени. Наблюдавайки и грижейки се за домашните животни и растения, те проявяват интерес към заниманията по наука, научавайки се на уважение към живота.

Географията, историята, изкуствата и музиката са представени чрез специално направени материали и истински опит от реалния живот. По география децата се запознават не само с имената на държавите и континентите, но и с живота на хората и техните традиции. Те развиват чувство на уважение към различните култури.
Заниманията по изкуства и музика дават възможност за творческо и радостно себе-изразяване на децата.

Контрол на грешката

Начинът, по който се подава обратна връзка на детето. Това е метод за самообучение. В системата на Датски горски училища, се използва механичен контрол на грешката в над 80 % от материалите, което означава, че всяко нещо може да бъде изпълнено последователно само по определен модел. В останалите 20% се очаква детето само да открие грешката, като е подпомагано от преподавателя.

Координация на движението

Едно от най-важните умения в детството. Необходимостта да бъде развито това умение се реализира чрез поредица от действие, които изискват внимание и точност в изпълнението.

Сензитивни периоди

Това са периодите, в които детето най-лесно усвоява нови умения и познания. В Датски горски училища, тези периоди се появяват спонтанно и последователно до седмата година от живота на детето. Досега на децата с природата действа успокояващо за децата и създава усещане на принадлежност към света и се явява в основата на екологичното образование. Обсъждат се въпроси свързани с климатичните промени и начините за съхранение на природните богатства. Съвременните деца не могат да постигнат всичко сами и се нуждаят от подкрепа, поради огромната технологична промяна на века, в който живеем.

Повторение

Децата работят по-различно от възрастните – те се стремят да се научат да извършват действието, като го повтарят, дори, когато то е приключило. Това им помага да се научат извършват три последователни дейности, да разберат същността на началото и края на действието и елементите за неговото междинно изпълнение.

Подготвена среда

Това е един от най-важните принципи. Подготвената среда предразполага детето в извършване на избора за подготовка и изпълнение на задачите и му предоставя оптимални условия за развитие.

Математически ум

Всяко бебе се ражда със способност да измерва и преценява количество, да изчислява разстояния, количества, да преценява размер и пропорция.