Обществен съвет

1.      Поименен състав

Даниела Маринова Димова-Събева

Цветомира Красимирова Баева

Наталия Огнянова Симеонова

Цецка Веселинова Блажева

Мартина Иванова Иванова