Материална база

ДГ „Снежанка” функционира с 5 градински групи; 4 в централна сграда гр. Ловеч и 1 група в с. Малиново

·         Централната сграда е  съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

·         Просторни и уютни занимални със спални, всяка със собствен облик

·         Естетически оформени кътове за игра

·         Самостоятелен кухненски блок

·         Методичен кабинет

·         Физкултурен салон

·         Двор с обособени площадки за игра на всички групи, с много дървета и зеленина