Административен персонал

Директор: Маринела Височкова

Главен счетоводител: Румяна Боргоджийска

ЗАС: Марияна Илиева

Медицинска сестра: Димитрина Асенова

 

Педагогически персонал

Красимира Колева

Янислава Монева

Петя Вътева

Мария Божинова

Геновева Тодорова

Стефка Варчева

Моника Пъндева

Диляна Денчева

 

Пенка Дочева

 

Ралица Христова

 

Непедагогически персонал

Детелинка Йорданова

Татяна Колева

Наталия Петрова

Иваничка Михова

Поля Цалова

Христо Колев

Виолета Дикова

 

 

3.Контакти

гр.Ловеч

Ж.к. „Здравец”22 тел. 068622682

e-mail  sneganka_l@abv.bg

с. Малиново

ул.”Л.Каравелов”21

тел. 0877713912